Sponsoring w strategii marketingowej

Sponsoring w strategii marketingowej

Sponsoring, to główne narzędzie marketingu sportowego. Dzięki niemu sport ma możliwość rozwoju poprzez środki, które otrzymuje od podmiotów finansujących, natomiast przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać świetną płaszczyznę komunikacji, która w dłuższej perspektywie przynosi bardzo dobre efekty. Dlatego warto się pochylać nad tym narzędziem, a pierwszym pytaniem dotyczącym tego zagadnienia jest: Gdzie umiejscowić sponsoring w strategii marketingowej?